Over de afdeling

Humanitas Veendam & Pekela is een ideële organisatie en komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertalen wij in diensten van- mens- tot- mens op de gebieden van welzijn, wonen, en zorg.

De activiteiten van de afdeling sluiten aan op de 6 thema's, zoals die landelijk door Humanitas worden onderscheiden. Deze 6 thema's zijn:

Maatjesproject
Gericht op het doorbreken van sociaal isolement en waar mogelijk het zelfstandig opbouwen en onderhouden van contacten. De dienstverlening van Humanitas onderscheidt zich door een veelal onderscheidend karakter.

Rouwbegeleiding
Gericht op ondersteuning van mens tot mens aan nabestaanden die hun partner of een andere naaste hebben verloren. Ook bedoeld voor kinderen en jongeren die een dierbare moeten missen, of die verlies moeten verwerken na echtscheiding.

Thuisadministratie
Helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt.

Vriendschapskringen
Is een ontmoetingsplek voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Waar je niets hoeft uit te leggen, maar waar vriendschap en hulp voorop staan.

Voorlezen/Taalstimulering
Komt kinderen in de basisschoolleeftijd voorlezen en helpen met taalontwikkeling.

Begeleide Omgangs Regeling (BOR)
Gericht op ondersteuning bij omgangsregeling na echtscheiding.

Activiteiten
Naast deze thema's hebben wij ook jaarlijks terugkerende activiteiten rond Sinterklaas en de kindervakantieweken.

Maak kennis met het bestuur

Ook actief worden bij Humanitas Veendam & Pekela?

Bekijk onze vacatures

U kunt met ons meedoen als lid, vrijwilliger of als donateur.
Deelname aan activiteiten is kosteloos en hiervoor hoeft u geen lid te zijn.
Aanmelding en informatie: veendam@humanitas.nl