Thuisadministratie zoekt versterking

Humanitas is een landelijke vereniging die zich ten doel stelt om door middel van het verrichten van maatschappelijke dienstverlening een bijdrage te leveren aan de opbouw van de samenleving.

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie die onderverdeeld is in afdelingen waarvan de leden en vrijwilligers werkzaam zijn in verschillende werkgroepen.

Eén van de werkgroepen is de Thuisadministratie waarvan de vrijwilligers de inwoners (cliënten) van Veendam, Pekela en Menterwolde helpen die op de een of andere manier in financiële problemen zijn geraakt.

Deze mensen worden meestal door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties, gemeentes en door bekenden doorverwezen naar de werkgroep Thuisadministratie. De reden van doorverwijzing is dat de professionele hulpverlener niet de beschikking heeft over de tijd die nodig is om deze mensen individueel in de thuissituatie te begeleiden. Dit kunnen de vrijwilligers van Humanitas wel.

De vrijwilliger zorgt ervoor dat de financiële administratie op orde komt en dat de eerste noodzakelijke maatregelen worden getroffen zoals bijvoorbeeld het betalen van de vaste lasten. Het uitgangspunt is dat men na verloop van tijd zelfstandig zijn/haar financiën kan organiseren en beheren.

Het aantal mensen dat financieel in de problemen komt neemt toe, daarom wordt er meer een beroep gedaan op de hulp van Humanitas. De vrijwilligers van de Thuisadministratie doen werkzaamheden die worden gewaardeerd.

Er wordt een zekere mate van deskundigheid gevraagd. Humanitas verzorgt cursussen om de deskundigheid te vergroten en organiseert maandelijks relevante thema-avonden.

Zoals bij elke vrijwilligersorganisatie is er behoefte aan meer vrijwilligers, omdat enerzijds het aantal hulpvragen toeneemt en anderzijds omdat vrijwilligers om diverse redenen na verloop van tijd het vrijwilligerswerk stopzetten.

Geïnteresseerd? Mail naar: veendam@humanitas.nl