Netwerk Schuldpreventie Schiedam

Het Netwerk Schuldpreventie Schiedam is een samenwerkingsverband van de Gemeente Schiedam, Stroom Opwaarts en vrijwilligersorganisaties. Het gezamenlijke doel is: de preventie van armoede door burgers zelfredzaam te maken en hen waar nodig te ondersteunen met het op orde brengen van hun financiën.

Het netwerk zorgt voor een gestroomlijnde gang naar schuldhulpverlening voor de burger.

Voorzitter van het Netwerk Schuldpreventie Schiedam: VACATURE, coördinator bij Humanitas.

In het netwerk zijn actief:

  • De Bibliotheek Schiedam
  • GGZ Delfland
  • Minters
  • Vereniging Humanitas
  • Stichting SeniorenWelzijn
  • Stroomopwaarts (SOW)
  • Vluchtelingenwerk
  • Wijk Ondersteuningsteams (WOT)

De gemeente Schiedam ondersteunt het initiatief.

 

Coördinatoren

Een vrijwilligster van Thuisadministratie staat lachend op straat
'In een jaar hebben we veel bereikt: Martin is nu schuldenvrij.'

Ellen werkt als vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie. Ze helpt Martin weer overzicht te krijgen op zijn financiën en zijn schulden weg te werken.

Lees meer