Nieuwe Waterweg Noord

Netwerk Schuldpreventie Schiedam

Om mensen met schulden behulpzaam te zijn bij de gang naar de schuldhulpverlening

Jaarlijks heeft Schiedam te maken met zo’n duizend inwoners die hun schulden niet zelfstandig te boven komen. Voordat zij in aanmerking komen voor schuldhulpverlening, dienen zij de administratie goed op orde te hebben. De praktijk wijst uit dat veel mensen dit niet zelfstandig kunnen.

Om mensen met schulden behulpzaam te zijn, hebben Humanitas afd. NWN, Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, Seniorenwelzijn, de Formulierenbrigade, Your Anchor en Maasdelta VluchtelingenWerk Schiedam elkaar gevonden in een netwerk dat de gang naar schuldhulpverlening stroomlijnt. De gemeente Schiedam ondersteunt het initiatief.

Wat doet het netwerk Schuldpreventie Schiedam?

  • Schiedammers met schulden worden geholpen met het ordenen en opschonen van de administratie (brieven, rekeningen, afschriften etc.). U leert zelfstandig de geordende administratie bij te houden.
  • U krijgt ondersteuning bij het maken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
  • Indien nodig krijgt u hulp bij de aanvraag schuldhulpverlening.

Klik hier voor meer informatie over grenzen en voorwaarden

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

Klik hier voor meer informatie