Thuisadministratie Maassluis

Vanaf voorjaar 2013 is het project gestart, dat vooral gericht is op het voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Het bijhouden van persoonlijke financiƫn is voor veel mensen een hele opgave. Met name is dit een probleem wanneer omstandigheden veranderen, zoals een daling van het inkomen, een verhuizing, een echtscheiding, een (psychische) ziekte enzovoort.

Samenwerking

Thuisadministratie Maassluis werkt nauw samen met de Stichting BOOM, die via hun project Schuldhulpmaatjes ook ondersteuning biedt aan mensen met financiƫle problemen. Humanitas en BOOM werken nauw samen bij selectie en verdeling van ondersteuningsaanvragen, contacten met de gemeente en bij allerlei andere zaken die met uitvoering van de tweede projecten te maken hebben.

Verder werkt Humanitas Thuisadministratie Maassluis samen met een aantal instellingen zoals het Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Sociaal Wijkteams Maassluis), Centrum voor Jeugd en Gezin, Stoed, Finob, Voedselbank en Westerbeek (professionele schuldhulpverlening). Enerzijds verwijzen deze instanties mogelijke deelnemers naar Humanitas, anderzijds vraagt Humanitas hen om deelnemers met grote en specifieke problemen over te nemen.