Intervisiebijeenkomst vrijwilligers TA

Op 27 juni 2018 zal een gezamenlijke intervisie plaatsvinden voor de vrijwilligers Thuisadministratie Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen in een wat breder verband dan gewoonlijk. Hoe gaan collega's uit andere steden met bepaalde situaties om? Deze en andere vragen hopen wij die avond te kunnen beantwoorden. Uitgangspunt: je kunt veel van elkaar leren! We verwachten dan ook veel van deze avond.

Terug naar overzicht