Nieuwe Waterweg Noord

Seminar Schuldpreventie & Vroegsignalering

Netwerk Schuldpreventie Waterweg Noord organiseert Seminar Schuldpreventie & Vroegsignalering. Met als thema Preventie ontstaat door goede samenwerking en de vraag ofons dit voldoende lukt in de regio Schiedam.

De keten schuldsanering is complex. Er zijn dagelijks vele professionals en niet-betaalde medewerkers actief. De centrale vraag is of er meer en andere mogelijkheden zijn om een oede samenwerking met elkaar te organiseren?

Het netwerk schuldsanering vindt van wel en hierom organiseerde zij op 3 december een seminar waar verschillende sprekers lieten zien hoe preventie beter bereikt kan worden. Het doel van de middag was om een mooie en vernieuwd samenwerkingresultaat

Sprekers waren:

Marja de Vries - Participatiemedewerker & projectleider bij Minters

Catelijne Akkermans - Gepromoveerd socioloog / zelfstandig onderzoeker en verbonden aan Stichting Eropaf & Co!

Ben je geïnteresseerd in de voordrachten of heb je interesse om nader te spreken over schuldsanering en preventie?

Neem contact op met  Yvonne Lopes

Terug naar het nieuwsoverzicht