Algemene Ledenvergadering 2018

Op woensdag 11 april 2018 hield de afdeling Nieuwe Waterweg Noord haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Hierbij waren uiteraard de bestuursleden, de districtsconsulent en de coƶrdinatoren aanwezig, maar daarnaast gelukkig ook enkele vrijwilligers en andere belangstellenden.

Alle agendapunten werden afgehandeld. Het jaarverslag 2017 (incl. de financiƫle paragraaf) is goedgekeurd en vastgesteld en inmiddels op de website geplaatst. Begin dit jaar werden vier nieuwe bestuursleden aangetrokken die na een kort voorstelrondje formeel benoemd zijn. Daarmee bestaat het bestuur voortaan uit acht personen.

Tijdens de vergadering ontstond een interessante discussie over het werk van de vrijwilligers. Ze hebben te maken met vaak zware problematiek. Het is zaak dat de verschillende (gemeentelijke) instanties die aan schuldhulpverlening doen, nauw samenwerken en elkaar niet beconcurreren.

De vrijwilligers waren ook bezorgd over de moeilijke situatie van ouderen met een klein pensioen en over mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen, waardoor zij niet geholpen kunnen worden. Dit zijn terechte zorgen en punten die continu aandacht vragen!

Het was een goede avond met een positieve inbreng van alle aanwezigen. We zijn trots op onze vrijwilligers en zeer dankbaar voor hun inzet en hulp bij de bestrijding van armoede en schulden!

Terug naar het nieuwsoverzicht