Het regent knuffels

Humanitas steunt gezinnen die het (tijdelijk) niet zo makkelijk hebben. De afdeling Nieuwe Waterweg Noord kreeg begin dit jaar de beschikking over honderden knuffels en ging op zoek naar instanties die konden helpen bij de verspreiding ervan.

Met deze ludieke actie wil Humanitas NWN meer bekendheid krijgen en zijn dienstverlening met betrekking tot de Thuisadministratie en schuldhulpverlening promoten.

De knuffels zijn verspreid over organisaties die zich eveneens richten op gezinnen die door omstandigheden in financieel zwaar weer zijn geraakt en die wel een steuntje kunnen gebruiken. Kinderen uit deze gezinnen hebben het vaak zwaar, omdat er geen geld is voor leuke extraatjes. Door de samenwerking met andere goede doelen wordt het bereik van Humanitas NWN groter en kunnen veel meer kinderen uit de doelgroep meeprofiteren.

In de afgelopen weken zijn er niet alleen knuffels gedoneerd aan stichting Kledingbank 'Komt wel Goed' in Vlaardingen (zie eerder bericht), maar ook aan de voedselbank in Maassluis, het Leger des Heils, stichting Clowniek in Naaldwijk en de Kinderkledingbank in Schiedam.

Joke Gaasbeek/Kledingbank Schiedam

Mary van de kledingbank Schiedam (l) krijgt knuffels overhandigd van Joke (Humanitas NWN)

Terug naar het nieuwsoverzicht