Knuffels voor Kledingbank Vlaardingen

Op dinsdag 6 februari jl. schonken Paul Holterhues en Yvonne Lopes namens Humanitas Nieuwe Waterweg Noord drie zakken knuffels aan stichting Kledingbank “Komt wel goed”.“Als het aan ons ligt is dit het begin van een langdurige en vruchtbare samenwerking, we richten ons immers op dezelfde doelgroep”, aldus Paul.

Veel gezinnen in Vlaardingen en omgeving hebben het financieel moeilijk en kinderen uit deze gezinnen hebben het vaak extra zwaar. Mensen schamen zich vaak voor hun financiële problemen en praten er niet graag over. Ze zoeken vaak te laat hulp, waardoor problemen zich onnodig opstapelen. De stress die daardoor ontstaat zorgt vaak weer voor nog andere problemen van geheel andere aard.

Humanitas en de kledingbank slaan nu de handen ineen en gaan samenwerking aan in hun strijd tegen de armoede. De knuffels staan hiervoor symbool. Over en weer zullen mensen worden doorverwezen om ze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zodat ze weer snel zelfredzaam zijn.

Mensen met financiële problemen kunnen soms wantrouwig zijn. Ze zijn vaak teleurgesteld in de officiële instanties. Binnen de kledingbank ontstaat er gemakkelijker een vertrouwensband, waardoor mensen gemakkelijker over hun problemen vertellen. Humanitas kan daarvan profiteren en heeft daarom met de Kledingbank afgesproken dat, indien gewenst, voor de hulp vanuit Humanitas de eerste keer ook in de Kledingbank kan worden afgesproken. Een vertrouwde omgeving. Op die manier kan het ijs worden gebroken en sneller hulp worden geboden. Daarna is het de bedoeling dat eventuele vervolgafspraken bij de klant thuis worden gemaakt.

samenwerking Humanitas en Kledingbank Vlaardingen

Paul Holterhues (Humanitas), met links Therésa de Goede en rechts Marina Glazemaker, de Directeur en Bedrijfsleidster van Stichting Kledingbank Komt wel Goed.

Terug naar het nieuwsoverzicht