Het aanpakken van laaggeletterdheid met Humanitas in samenwerking met Symposium S'taal

Een tijdje terug waren wij aanwezig bij het symposium over de aanpak van Laaggeletterdheid in Schiedam georganiseerd door S’taal. Afvalverzamelingsbedrijf Irado was hierbij aanwezig en heeft laten zien hoe groot het probleem van laaggeletterdheid kan zijn en hoe Irado hier uiteindelijk een succesverhaal van heeft weten te maken. Door het delen van persoonlijke verhalen is tijdens dit symposium duidelijk geworden hoe groot het probleem is omtrent laaggeletterdheid en hoe dit beter aangepakt kan worden.

Ook Humanitas heeft hier indirect veel mee te maken, en dan met name de Thuisadministratie. Mensen willen wel, heel graag zelfs, maar er heerst taboe en schaamte waardoor het probleem niet bespreekbaar wordt gemaakt. Hierdoor begrijpen mensen bepaalde boodschappen niet en raken zij in de (financiële) problemen. Naast dat mensen het van hunzelf niet willen aankaarten, zijn ook anderen bang om men hierop te wijzen. Het is van belang dat anderen, inclusief de vrijwilligers bij Humanitas, laaggeletterdheid weten te herkennen, teneinde hier juist mee om te gaan en hen juist door te kunnen verwijzen.  

Irado merkt dat er een hele wereld open is gegaan voor de medewerkers. ‘’Het komt hun sociale leven en hun gezondheid ten goede. Zij kunnen zelf invulling geven aan hun leven en zijn veel zelfredzamer. We krijgen er alleen maar vrolijke medewerkers van!’’ , Aldus P&O adviseur Ria Fontaine werkzaam bij Irado.

Men is nog niet erg enthousiast over de benaming ‘’laaggeletterdheid’’. Voor velen klinkt dit negatief terwijl het juist iets is waar meer mensen ‘’last’’ van hebben dan wordt gedacht. 1 Op de 5 Schiedammers is bijvoorbeeld laaggeletterd. Het is dus niets om voor te schamen en heeft bij het adresseren grote positieve gevolgen voor het individu als voor de maatschappij.  Zoals eerder bekend gemaakt krijgt Schiedam nu ook zijn eigen Taalhuis. Onder de naam S’taal wordt een fysieke en digitale omgeving gestart waar binnenkort alle Schiedammers die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen terecht kunnen voor ondersteuning. Meer hierover via de volgende link: https://www.debibliotheekschiedam.info/laatste-nieuws/schiedam-krijgt-eigen-taalhuis

Heb je een cliënt die moeite heeft met de taal (moeite met lezen, schrijven en rekenen)? Stuur deze dan door naar één van de taalhuizen in Schiedam, Maassluis of Vlaardingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht