Stroomopwaarts: Bereken uw recht!

Bereken gemakkelijk waar u recht op heeft!

Inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die moeite hebben financieel rond te komen, berekenen vanaf 1 oktober 2018 gemakkelijk voor welke regelingen zij in aanmerking kunnen komen. Op de website van Stroomopwaarts staat vanaf die datum het programma Bereken uw recht. Door hier enkele vragen te doorlopen, zien inwoners op welke gemeentelijke regelingen zij mogelijk een beroep kunnen doen. Via een aparte link naar een landelijke pagina, kunnen zij ook het mogelijke recht op landelijke tegemoetkomingen berekenen.

De bijzondere bijstand en andere financiƫle tegemoetkomingen zijn bestemd voor inwoners van de drie gemeenten, die maximaal 110 of 120 procent van de bijstandsnorm hebben en een beperkt eigen vermogen. Zij kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een collectieve aanvullende verzekering, inkomenstoeslag of regelingen voor hun kinderen.

Hoe werkt het?

Via www.stroomopwaarts.nl/berekenuwrecht vullen inwoners in maximaal tien minuten enkele vragen in over hun persoonlijke omstandigheden, gezinssamenstelling, inkomen, spaargeld en woning. Het programma geeft dan een vrij nauwkeurig overzicht van de regelingen waar iemand recht op heeft. Uiteindelijk bepaalt Stroomopwaarts welke tegemoetkoming iemand daadwerkelijk krijgt. De landelijke pagina van Bereken uw recht, werkt op dezelfde manier.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondersteunen inwoners bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Het is voor alle inwoners belangrijk dat ze mee kunnen doen in de stad, ook als ze een laag inkomen hebben. De bijzondere bijstand en financiƫle regelingen geven mensen een extra steuntje in de rug.

Over Stroomopwaarts

In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis. Eigen kracht en deelname aan de samenleving staan voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met  inkomen en zorg. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Contactgegevens

Stroomopwaarts MVS, Postbus 205, 3140 AE Maassluis

Tel. (010) 246 5555

E-mail communicatie@stroomopwaarts.nl Website www.stroomopwaarts.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht