Uitrol Thuisadministratie over heel Vlaardingen een feit!

Humanitas Thuisadministratie breidt uit over heel Vlaardingen en dat werd gevierd met een stukje taart!

Eind juni werd door de gemeente, Stroomopwaarts, Minters en Humanitas op feestelijke wijze de overeenkomst ondertekend van het project “Aanpak schulden in de wijk”. De partijen zullen zich gezamenlijk inzetten voor een betere hulp op het gebied van schulden in alle wijken van Vlaardingen.

Dit is het gevolg van de succesvolle pilot die in 2016 van start ging in de Westwijk. Uit de resultaten van 2016 en 2017 bleek dat door de samenwerking schulden eerder werden gesignaleerd, waardoor meer preventief kon worden gewerkt.

Zowel de medewerkers in en rond het wijkteam als de betrokken inwoners waren erg positief over die aanpak, daarom werd dit jaar besloten deze werkwijze uit te rollen over heel Vlaardingen.

Met ingang van 1 juli 2018 zijn er consulenten schuldhulpverlening van Stroomopwaarts werkzaam in de vier wijkteams. De coördinatoren van Humanitas hebben korte lijntjes met alle wijkteams en coördineren de “Thuisadministratie” (TA). In de Westwijk coördineerde Yvonne Lopes de activiteiten rondom TA in haar eentje. Nu deze worden uitgerold over heel Vlaardingen is een tweede coördinator nodig en gevonden. Marlies van Ommen en Yvonne Lopes gaan zich samen met de andere partijen in dit traject inspannen om het project tot een groot succes te maken!

Terug naar het nieuwsoverzicht