Over ons

Humanitas biedt diensten van-mens-tot-mens op het gebied van welzijn, wonen en zorg

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

De vereniging Humanitas is opgericht op 31 mei 1945 en is er voor iedereen die het in even niet in zijn eentje redt. Onze 18.000 vrijwilligers geven jaarlijks ruim 57.800 mensen het zelfvertrouwen terug om de regie weer in eigen hand te nemen. Daarbij staat respect voor ieders eigen keuzes en gelijkwaardigheid voorop. Onze ondersteuning is altijd tijdelijk. We helpen iemand totdat hij/zij genoeg vaardigheden en zelfvertrouwen heeft gekregen om weer zelfstandig verder te gaan. Over het algemeen duurt dat ongeveer een jaar. Humanitas biedt uiteenlopende soorten hulp in meer dan 700 activiteiten, van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van ondersteuning bij de opvoeding tot rouwverwerking. De activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over zes thema's: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.

Lokale afdelingen

De ruim 80 afdelingen van Humanitas zijn verdeeld over vijf districten. Elk district heeft een eigen bestuur en een districtsmanager, die de afdelingen en hun vrijwilligers ondersteunen. Ook het landelijk bureau van Humanitas speelt hier een belangrijke rol. De afdelingen pakken echter zelf zoveel mogelijk projecten op. Zij hebben immers de oren en ogen om te zien waar en voor wie in de omgeving hun werk het hardst nodig is. De vrijwilligers worden in hun werk ondersteund door 300 beroepskrachten. Die aanpak werkt.

Afdeling Nieuwe Waterweg Noord

Bestaande uit de steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, is een van die afdelingen met 58 leden en bijna 100 vrijwilligers en meer dan 300 deelnemers. Op dit moment loopt het project Thuisadministratie in Schiedam , Vlaardingen en Maassluis. In Schiedam is bovendien het Netwerk Schuldpreventie Waterweg Noord actief.

Ons bestuur

Klik hier om een overzicht te krijgen van ons bestuur.

Onze Coördinatoren

Klik op Coördinatoren Thuisadministratie om een overzicht te krijgen van onze coördinatoren.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen vind je een overzicht van de activiteiten en belangrijkste cijfers van Humanitas.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014