Nieuwe Waterweg Noord

Bestuurslid

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de vele activiteiten waar Humanitas zich mee bezighoudt. Die activiteiten zijn verdeeld over zes thema's, te weten: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie.

Humanitas Nieuwe Waterweg Noord (NWN) houdt zich vooral bezig met het laatstgenoemde thema en heeft daarvoor twee activiteiten: schuldpreventie en hulp bij de (financiële) administratie. Jaarlijks geven onze vrijwilligers talloze deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Humanitas kent vier kernwaarden, waarop alle activiteiten zijn gebaseerd:

- Regie behouden over je eigen leven

- Samenleven op basis van gelijkwaardigheid

- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen

- Vraaggericht werken

De afdeling NWN is onderdeel van de vereniging Humanitas en is actief in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers.

De huidige activiteiten binnen NWN worden momenteel aangestuurd en begeleid door zes coördinatoren, waarvan er één een betaalde kracht is.

Het bestuur heeft de ambitie om de bestaande activiteiten uit te breiden en te bestendigen en om (op termijn) nieuwe activiteiten op te starten.

In verband met het aanstaande vertrek van een van onze collega’s is er ruimte ontstaan voor een nieuw Bestuurslid.

Taken afdelingsbestuur:

 • Verantwoordelijk voor de afdeling;

 • Beheer financiële middelen en bezittingen;

 • Leden- en fondsenwerving;

 • Vertegenwoordiging afdeling;

 • Bieden van goede werkomstandigheden voor vrijwilligers;

 • Verzorgen werkplan, begroting, jaarverslag en financieel verslag.

We vragen:

 • Een proactieve instelling;

 • Interesse in het werkgebied van Humanitas en kennis van de sociale kaart in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis;

 • Onderschrijving van de kernwaarden van Humanitas;

 • Woonachtig in het werkgebied van de afdeling;

 • Beschikbaar voor 1 á 2 dagdelen per week;

 • Enige bestuurlijke ervaring.

We bieden:

 • Een bestuursfunctie binnen een professionele vrijwilligersorganisatie met landelijke ondersteuning;

 • De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en samen met collega-bestuurders de voorwaarden te scheppen waarbinnen beroepskrachten en vrijwilligers hun werk kunnen doen;

 • Een introductieprogramma, waaronder een training en ondersteuning vanuit de vereniging.

Bestuursfuncties bij Humanitas zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Solliciteren?

Is je belangstelling gewekt? Mail dan je motivatie en CV door naar hglfleuren@gmail.com of neem contact op met Harry Fleuren (voorzitter) voor meer informatie, telefoon: 06-31788160.

Terug naar overzicht