Coördinator Maatjes

Het Kameleon Maatjesproject is een maatjesproject voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het is een samenwerkingsproject van Humanitas VPR met de taalschool Kameleon in Spijkenisse. Deze school valt onder de Prokind-scholengroep en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot en met 12 jaar. Deze kinderen zijn onlangs in de gemeente Nissewaard komen wonen, kunnen uit de hele wereld afkomstig zijn en beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen. Een aantal van deze kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken buiten de schooluren.

Dit project heeft de pilot-fase achter de rug. De basisopzet is uitgevoerd door een tijdelijke coördinator met hulp van een team enthousiaste vrijwillige maatjes. Deze vrijwillige maatjes geven wekelijks het steuntje in de rug zoals dat in samenwerking met school, ouders en Humanitas is opgezet in een plan.

Wat is de functie van de coördinator?

Het is een functie op HBO-niveau. De coördinator begeleidt de overgang van pilot-project naar het reguliere aanbod van vereniging. Het is ook een netwerkfunctie binnen de sociale kaart van het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten en Rozenburg waarop dit project aansluit.

Wat vragen wij?

 • Ervaring in het begeleiden van een team enthousiaste vrijwilligers met veel kwaliteiten en talenten.
 • Ervaring met jeugd in de basisschoolleeftijd.
 • Ervaring en/of affiniteit met intercultureel werken.
 • Participeren in de bestaande netwerken.
 • Organiseren van intervisie en themabijeenkomsten voor de vrijwilligers.
 • Koppelingen van maatjes aan vrijwilligers via huisbezoeken.
 • Kennis van onderwijs, aanbod van sport, cultuur en vrijetijdsmogelijkheden van de jeugd in Nissewaard.
 • Administreren en rapporteren aan het verenigingsbestuur van Humanitas.

 

Wat bieden wij?

 • Een team van enthousiaste, talentvolle vrijwilligers met veel kwaliteiten.
 • Beleidsmatige ondersteuning door het afdelingsbestuur.
 • Scholing door de coördinatorencursus.
 • Vergoeding kosten VOG.
 • Reiskostenvergoeding.
Terug naar overzicht