Voorne-Putten Rozenburg

Coördinator Thuisadministratie

Vrijwillig Coördinator Humanitas

De Vrijwillig Coördinator (VC) is verantwoordelijk voor de organisatie van de koppelingen tussen deelnemer en vrijwilliger en de ondersteuning aan de vrijwilligers.

Taken en verantwoordelijkheden

• Doet intakes met deelnemers

• Zorgt voor de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger

• Begeleidt individuele vrijwilligers en stimuleert hen om deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

• Organiseert 6-wekelijkse vrijwilligersbijeenkomsten (in de vorm van uitwisseling en intervisie)

• Bewaakt de voortgang van de koppeling

• Doet tussentijds verslag aan het bestuur van de afdeling

• Registreert in HRS

• Fungeert als eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de afdeling rondom Thuisadministratie

• Neemt deel aan deskundigheidsbevordering VC (basistraining Thuisadministratie, intervisie, themabijeenkomsten e.d.)

• Werkt samen met collega VC

• Stelt zich op de hoogte van de inhoud van overige projecten in de afdeling

• Het bestuur van de afdeling is eindverantwoordelijk voor het project Thuisadministratie binnen de afdeling

Urenbesteding Uitgangspunt is dat de VC gemiddeld 8 uur per week inzetbaar is en 10 vrijwilligers begeleidt.

Wat we vragen

• Affiniteit met visie en waarden van Humanitas

• Goede communicatieve vaardigheden

• Ervaring in samenwerking

• Coachingsvaardigheden om vrijwilligers te begeleiden

• Openstaan voor feedback

• Affiniteit met en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

• Geduld en doorzettingsvermogen

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

• Affiniteit met het (financieel) administreren

• Bereidheid tot flexibele werktijden

Interesse? Neem contact op via ta.vpr@humanitas.nl of bel Ruud van de Kamp via 06-571 80 606

Terug naar overzicht