Het eerste Rouwcafé van 2018 komt eraan

Op 5 februari 2018 ‘s avonds wordt weer een rouwcafé gehouden in Roosendaal. De avond zal worden ingeleid met een lezing over De verliescirkel. Een lezing die wordt verzorgd door Sandra de Bruyne - rouwprofessional van Praktijk Modesto in Roosendaal.

Van 19.30 tot 21.30 uur in de kapel van het Centrum Wonen & Zorg de Brink, Melis Stokelaan 5, te Roosendaal.

De verliescirkel geeft inzicht en houvast in processen als hechten, intimiteit, afscheid nemen, en rouwen. Processen dus waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben.

Op deze avond is er ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en in gesprek te gaan.  Zowel voor hen die persoonlijk een verlies hebben geleden als voor hen, die professioneel met verliezen van anderen  te maken hebben is de avond uitermate boeiend. 
De toegang is gratis. De zaal gaat open om 19.15 uur. Het rouwcafé wordt georganiseerd door Humanitas in samenwerking met Stichting Groenhuysen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via tel. 0165-599936 of via e mail: rouwenverlies.wbw@humanitas.nl

Terug naar overzicht