West-Brabant West

Thuisadministratie

Het project thuisadministratie is gericht op het ondersteunen van mensen die door diverse omstandigheden moeite hebben met het bijhouden van hun persoonlijke administratie.

Hierbij valt te denken aan mensen die op een uitkering aangewezen zijn, ouderen die de 65-jarige leeftijd bereiken, mensen die vanuit het buitenland naar Nederland gekomen zijn, mannen/vrouwen van wie de partner door overlijden of scheiding is weggevallen of omdat zelfstandig wonende jongeren uit huis gezet dreigen te worden i.v.m. huurschulden.

Soms zijn zij niet in staat om zelf hun administratie op orde te houden, waardoor het overzicht kwijt raakt en er schulden kunnen ontstaan, waar men zelf niet meer uitkomt.

Mocht u denken, dat is wel wat voor mij, schroom dan niet u op te geven voor dit mooie en dankbare werk. Uw aanmeldingen zijn van harte welkom.

Download PDF: Flyer2016-TAdeelnr-c.pdf

Klik op download PDF

Je komt dan in de toelichtende flyer over onze aanpak bij Humanitas WBW