Interview Queenie

Queenie is aan het woord over Maatjescontact een belangrijke activiteit van Humanitas WBW

Professionals met een hart

Iemand die -bij wijze van spreken- deuren voor je opent, een luisterend oor biedt of gewoon iemand die samen een kopje koffie/thee met je drinkt. Een maatje is er om iemand steun te bieden op de punten waar diegene dat het hardst nodig heeft. “Het is een professionele vrijwilliger met een hart, maar het is geen vriend”, benadrukt Queen Jasper-Couzijn. Zij is coördinator van het Maatjescontact bij Humanitas/afdeling Roosendaal. De landelijke vereniging Humanitas hecht veel waarde aan het bieden van trainingen aan hun vrijwilligers. Hoe verschillend ook onze projecten zijn, ze voldoen altijd aan de Humanitas-waarden: 

  • Behoud van regie over eigen leven
  • Gelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijk voor jezelf en voor een ander
  • Betrokken en vraaggericht

Op basis van deze waarden voeren wij (beroepskrachten en vrijwilligers van Humanitas) ons werk uit.

“Vaak hoopt een deelnemer/deelneemster dat uit de koppeling een vriendschap ontstaat maar dat is zeker niet de 1e prioriteit" vertelt Queen. Het is en blijft een tijdelijke ondersteuning van 1 tot 1,5 jaar waarin de deelnemer/deelneemster met de hulp van hun maatje een eigen netwerk opbouwt.

Nadat ze jarenlang in de zakenwereld heeft gewerkt, merk je dat het zakelijke nog steeds in haar zit. De klik tussen een maatje en een deelnemer moet er zijn. “Er is niets leukers dan twee mensen naar elkaar te zien kijken om te voelen of dat die klik er is”, glundert Queen.

Hoe werkt het Maatjescontact?

"Maatjescontact van Humanitas is er voor mensen (jong en oud!) die het niet in hun eentje redden. Zij krijgen steun van een maatje om samen te kijken of er activiteiten ondernomen kunnen worden. Het is de bedoeling dat de hulpvraag van deelnemer/deelneemster zelf komt. Maar met het oog op bezuinigingen in de nabije toekomst is de Thuiszorg ook alert op mensen die wat extra aandacht van vrijwilligers kunnen gebruiken. Onderschat de rol van de wijkzusters in de Roosendaalse wijken ook niet. Na het gesprek kijk ik wie er van de vrijwilligers het beste bij de deelnemer/deelneemster past en dan bel ik ze allebei op voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek neem ik contact op met de vrijwilliger én de deelnemer/deelneemster. Zijn de reacties positief dan start de koppeling."

“Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn,” vertelt Queen. "Een en ander is afhankelijk van de hulpvraag. Verse bloemetjes bij het graf brengen met de auto, boodschappen doen of gewoon koffie, thee, limonade en een praatje.” Vervolgens wordt er drie maanden lang een vertrouwensband opgebouwd tussen de deelnemer en het maatje.

“Die drie maanden zijn volgens mij nodig om respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar te krijgen. Dat is essentieel.”

Individualistische maatschappij

Queen reageerde verbaasd op de uitkomsten van het onderzoek van de GGD: “Ik zie dat er juist heel veel activiteit en betrokkenheid in Roosendaal is.” Zij wijst op allerlei organisaties in Roosendaal e.o. en adviseert ook contact met hen op te nemen. "Deze organisaties hebben meer inzicht in de ouderenproblematiek. Zij organiseren ook veel activiteiten." Maar een oorzaak kan ze wel bedenken. “De mensen die fysiek aan huis gebonden zijn, hebben meestal het grootste probleem. Deze maatschappij is zo individualistisch ingesteld. Heb je -om wat voor reden dan ook- geen netwerk? Dan val je direct buiten de boot”.

Humanitas heeft áltijd vrijwilligers nodig voor hun projecten Thuisadministratie, Gezinsondersteuning, Mentormaatjes, Taalmaatjes en Taalmaatjes binnen het basisonderwijs en Rouw & Verlies - Rouwcafé. Er zijn nog erg veel mensen die geen maatje hebben of niet weten dat er een Maatjescontact bestaat.

Terug naar het nieuwsoverzicht