Inzicht in laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid brengt al gauw praktische problemen met zich mee. Om je vandaag de dag staande te kunnen houden wordt van je verwacht dat je kan lezen, schrijven, rekenen en luisteren en je moet zeker ook digitale vaardigheden hebben.

Zo’n twintigtal vrijwilligers van WBW Thuisadministratie zijn tijdens een thema avond geïnformeerd over laaggeletterdheid. Thuis Administratie ondersteunt mensen die moeite hebben om hun administratieve organisatie op orde te krijgen of te houden.

Hulp bij opstellen van brieven

Hier en daar worden deelnemers (cliënten/hulpvragers) ook geholpen bij het opstellen van brieven, of het invullen van formulieren. Inzicht in de mate van geletterdheid van de mensen die zij ondersteunen is belangrijk voor onze vrijwilligers.

Zelf taalproblemen overwonnen

De avond werd verzorgd door Caroline van den Akker van WijZijn Traverse. Caroline werd bijgestaan door taalambassadeurs Leo Dietvorst en Mohammed El Mourabet die vol trots vertelden over hun overwonnen taalproblemen.

Niet alleen vinden ze hun weg in het dagelijks leven maar ze hebben met het overwinnen van hun laaggeletterdheid ook veel meer eigenwaarde gekregen: “vroeger voelde ik me beroerd; nu ben ik meestal opgewekt en voel ik me sterk”.

Terug naar het nieuwsoverzicht