Rouwcafé 8 april 2019

Afgelopen maandag sprak Tessa van Rossen over ‘Leven voor en na de dood’.

Tijdens dit tweede Rouwcafé van 2019 (door Humanitas georganiseerd in De Brink te Roosendaal) vertelt zij over haar visie op het verwerken van het verlies van een dierbare. Tessa, die ook openhartig vertelt over de verliezen die zij in haar leven heeft geleden, neemt de aanwezigen mee over de manier hoe zij met verlies en rouwen om is gegaan.

Tessa raakte geïnspireerd door de theorie van Elizabeth Kübler-Ross, die aan het eind van haar leven nog een boekje schreef over het leven na de dood. Daarin omschrijft zij dat hoe je leeft en hoe je in het leven staat, bepaalt hoe je met verlies omgaat. Vind je loslaten in het leven moeilijk, dan belemmert dat vaak ook de rouwverwerking. Tessa geeft de aanwezigen dan ook een aantal levenslessen van Kübler-Ross mee die rouwverwerking positief kunnen beïnvloeden:

- Geniet van de momenten die ertoe doen;

- Accepteer elkaars eigenaardigheden;

- Het leven loopt zoals het loopt, vergeef jezelf;

- Luister en handel naar je intuïtie;

- Je hebt de macht jezelf gelukkig te maken, ook na verlies. Vraag jezelf af wat je nodig hebt. 

Tijdens de pauze wordt door de aanwezigen uitgebreid onderling gesproken over datgene wat Tessa voor de onderbreking ter ore bracht. Men raakt er duidelijk niet over uitgesproken. Als Tessa het woord weer neemt, komen er veel vragen uit het publiek. Want hoe ziet het leven na de dood eruit? En hoe ga je weer verder als je iemand die dicht bij je staat kwijtraakt? Tessa neemt de tijd om alle vragen te beantwoorden, wat resulteert in mooie en ook ontroerende verhalen.

Al met al een bijzondere avond met een spreker die wist te boeien en ontroeren. We hopen Tessa in de toekomst nog eens uit te nodigen.

Het volgende Rouwcafé wordt gehouden op 7 oktober a.s. De gastspreker is Marieke de Bruijn. Zij runt een Centrum voor psychosociale begeleiding en is auteur van o.a. het boek "Leren leven met verliezen". 

Terug naar het nieuwsoverzicht