Uitbreiding takenpakket

UITBREIDING TAKENPAKKET HUMANITAS

Al 70 jaar is de Vereniging Humanitas actief voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zij vinden steun in een van de 700 projecten, variërend  van Maatjescontacten bij eenzaamheid, taal- en leerproblemen tot Gezinsondersteuning en van Thuisadministratie tot Rouwverwerking.

Humanitas is een landelijke organisatie waarin ruim 18.000 vrijwilligers  mensen die het even niet alleen redden  hun zelfvertrouwen teruggeven die  zo op eigen kracht iets aan hun situatie kunnen veranderen. De projecten worden georganiseerd door 85 lokale afdelingen en worden ondersteund door 5 districtskantoren en 1 landelijk bureau.

De afdeling West-Brabant West is sinds 2002 actief in Roosendaal, Bergen op Zoom en omstreken. Met ruim 140 vrijwilligers zijn wij actief met diverse projecten. Gezinsondersteuning, voor ouders met kinderen met opvoedingsproblemen of in een sociaal isolement. Thuisadministratie, als de vaak ongeopende post zich alsmaar opstapelt en de financiële situatie steeds onoverzichtelijk wordt. Diverse maatjesprojecten waaronder het bekende Maatjescontact voor een luisterend oor, voor een praatje of voor gewone alledaagse activiteiten. Taalmaatjes, om de Nederlandse taal te oefenen en om over gewoontes en gebruiken te praten. Mentormaatjes, het begeleiden van  leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, niet alleen in schoolwerk maar ook op sociaal emotioneel gebied. Rouwverwerking, inloopochtenden, lotgenotengroep, rouw café  en individuele  gesprekken met mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben met rouw en verlies.

Dit pakket van activiteiten die vanuit een integrale aanpak worden gecoördineerd, is recentelijk uitgebreid met de ondersteuning en begeleiding van jongeren die er financieel een chaos van hebben gemaakt en zonder hulp het overzicht en de vaardigheid niet kunnen herstellen.

Met de laatste veranderingen in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Ook onze afdeling krijgt steeds meer hulpvragen en steeds meer vrijwilligers zijn nodig. Na een grondige training worden zij,  gesteund door vrijwillige coördinatoren,  ingezet om aan de hulpvraag van de talrijke deelnemers te kunnen voldoen. Dit aantal neemt met de dag toe. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers en coördinatoren om onze activiteiten voort te kunnen zetten en uit te breiden.

Humanitas wordt in haar werk gesteund door de lokale overheid die extra middelen uittrekt om organisaties die actief zijn in het ‘voorliggende veld’ te versterken teneinde door preventieve aanpak veel kostbare zorg te voorkomen.

Meer informatie over Humanitas West-Brabant West op onze website: www.humanitas.nl/afdeling/westbrabantwest

Terug naar het nieuwsoverzicht