West-Brabant West

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de afdeling Humanitas West-Brabant-West is als volgt samengesteld. 

BESTUUR HUMANITAS WEST-BRABANT WEST - januari 2018 -

Harrie van Rooij:  Voorzitter, Bestuurslid Opleidingen 

Wilrie de Wilde:   Bestuurslid Gezinsondersteuning 

Irma Kerstens: Bestuurslid Thuisadministratie en Get a Grip

Jan van den Engel: Bestuurlid Rouw & Verlies, Mentormaatjes en Communicatie

Pierre Chamuleau:    Bestuurslid Taalmaatjes

Vacature:   Bestuurslid Maatjescontact

Peter van Huffel:   Penningmeester

Ad Mol:  Bestuurslid Externe Contacten en Fondsenwerving

Annemarie Mesie: Bestuurssecretaris