Bestuurssamenstelling

Er zijn vacatures in ons bestuur. Iets voor jou?

Bestuur Humanitas West-Brabant West - januari 2019

Voorzitter........................Harrie van Rooij

Penningmeester..............Peter van Huffel

Bestuurssecretaris .........Thomas Auping

Algemeen bestuurslid.....vacature