West-Brabant West

Coordinator Maatjescontact

Het bestuur van de afdeling Humanitas West-Brabant West is op zoek naar

Vrijwillige coördinatoren voor Maatjescontact (m/v)

(voor Roosendaal en Bergen op Zoom)

Een vrijwilliger bij  Maatjes(contact) is de steun, het lichtpunt, het luisterend oor, betrouwbare en vertrouwde contactpersoon voor iemand wiens leven even niet zo lekker loopt. Een vrijwilliger komt op onderling afgesproken tijdstippen (minimaal 1x per 2 weken) bij zijn/haar deelnemer aan huis of spreekt ergens af. 

De vrijwillige coördinatoren van onze activiteiten/projecten in Bergen op Zoom en Roosendaal vormen de spil van elk project. Ze brengen de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger tot stand en begeleiden de vrijwilligers. Vrijwillige coördinatoren krijgen ondersteuning van een beroepskracht van Humanitas en van de portefeuillehouder Maatjescontact

 

Het profiel

De vrijwillige coördinator heeft een open en mensgerichte houding en is een goede communicator. Aandacht voor de ander en respect voor de medemens staan centraal. Hij/zij heeft gevoel voor de problematiek van de deelnemers en heeft daar affiniteit mee. Aspecten van het werk zijn onder meer het bewaken van de voortgang van het project, het waarborgen van privacy van deelnemers en vrijwilligers, flexibiliteit en accuratesse. Ook heb je kennis van de lokale en regionale sociale kaart.

 

De taken

De vrijwillige coördinator begeleidt jaarlijks een groep van ongeveer 10 à 12 vrijwilligers.

De taken van de coördinator zijn:  -werven en selecteren van vrijwilligers; - introductietraject uitzetten voor vrijwilligers; - deskundigheid bevorderen van de vrijwilligers; - intakegesprekken voeren met deelnemers en vrijwilligers; - ondersteunen van vrijwilligers zowel individueel als in groepsverband; - koppelen van deelnemers en vrijwilligers; - verder uitbouwen van het project; - samenwerking met de coördinator van andere projecten; - contact onderhouden en samenwerking stimuleren met andere organisaties; - evaluatierapportage verzorgen; - bijhouden van registratiegegevens ten behoeve van de voortgang  (in het HRS-systeem); -verzorgen van de PR van het project; -bewaken van het budget. Het gaat om een eervolle maar ook verantwoordelijke taak met inhoud!

 

De tijdsbesteding is ca. 2 dagdelen per week (naar eigen inzicht in te vullen).

Reacties op deze vacature kunt u richten aan:

Per E-mail: wbw@humanitas.nl o.v.v. 'Vacature Coördinator Maatjescontact'

Schriftelijk: Humanitas Roosendaal, Badhuisstraat 18, 4703 BH Roosendaal

Bellen kan natuurlijk ook:  0165-599936

 

Terug naar overzicht