West-Brabant West

Coordinatoren

Het bestuur van de afdeling Humanitas West-Brabant West is op zoek naar:

Vrijwillige coördinatoren voor diverse activiteiten/projecten (m/v) meld je aan via ons aanmeldformulier op deze website en we nemen contact met jou op

De vrijwilliger binnen onze projecten is het lichtpuntje, het luisterend oor, de brug naar de samenleving voor iemand wiens leven even niet zo lekker loopt. Een vaste vrijwilliger komt op onderling afgesproken tijdstippen, minimaal 1x per 2 weken, bij zijn/haar deelnemer aan huis of spreekt ergens af. De afspraak is gericht op het bieden van een luisterend oor of emotionele steun, het ondernemen van een activiteit, het aangaan van sociale contacten, of mentor zijn bij een opleiding. De deelnemers zijn vrouwen of mannen, meisjes of jongens die zich veelal in sociaal isolement bevinden. Ze kunnen het leven tijdelijk niet goed aan door te weinig structuur, eenzaamheid, verdriet, woede, angst, pijn, verlies of rouw.

De vrijwillige coördinatoren van onze activiteiten/projecten in Bergen op Zoom en Roosendaal vormen de spil van elk project. Ze brengen de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger tot stand en begeleiden de vrijwilligers.

Het profiel

De vrijwillige coördinator heeft een open en mensgerichte houding en is een goede communicator. Aandacht voor de ander en respect voor de medemens staan centraal. Hij/zij is bekend met de problematiek van de deelnemers en heeft daar affiniteit mee. Aspecten van het werk zijn onder meer het bewaken van de voortgang van het project, het waarborgen van privacy van deelnemers en vrijwilligers, flexibiliteit en accuratesse. En natuurlijk PC-gebruik. Tevens heb je kennis van de lokale en regionale sociale kaart.

De taken

De vrijwillige coördinator begeleidt jaarlijks een groep van ongeveer 15 vrijwilligers.

De taken van de coördinator zijn:

 • werven en selecteren van vrijwilligers;
 • introductietraject uitzetten voor vrijwilligers;;
 • deskundigheid bevorderen van de vrijwilligers (training organiseren);
 • intakegesprekken voeren met deelnemers en vrijwilligers;
 • ondersteunen van vrijwilligers zowel individueel als in groepsverband;
 • koppelen van deelnemers en vrijwilligers;
 • verder uitbouwen van het project;
 • samenwerking met de coördinator van andere projecten;
 • contact onderhouden en samenwerking stimuleren met andere organisaties;
 • evaluatierapportage verzorgen;
 • bijhouden van registratiegegevens ten behoeve van de voortgang  (in het HRS-systeem);
 • verzorgen van de PR van het project;
 • bewaken van het budget.

De tijdsbesteding is ca. 2 dagdelen per week (naar eigen inzicht in te vullen).

Reacties op deze vacature kunt u richten aan:

Per E-mail: wbw@humanitas.nl o.v.v. 'Vacatures Coördinatoren'

Schriftelijk: Humanitas Roosendaal, Badhuisstraat 18, 4703 BH Roosendaal

Bellen kan natuurlijk ook: 0165-599936

Terug naar overzicht