West-Brabant West

Vrijwilligers

De vereniging Humanitas wil een bijdrage leveren aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen.
Mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Humanitas.
Humanitas heeft zijn wortels in het humanisme en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, nationaliteit of welke achter­grond dan ook.
De activiteiten van Humanitas worden georganiseerd en uitgevoerd door ca. 90 lokale afdelingen, die ieder een eigen bestuur hebben.

De afdeling West-Brabant West bestaat ruim 10 jaar en voert vrijwilligerswerk uit in verschillende activiteiten

Maatjescontact, Gezinsondersteuning, Thuisadministratie, Taalmaatjes, Rouwverwerking en MentorMaatjes.

Humanitas zoekt voor Roosendaal en Bergen op Zoom

Vrijwilligers voor diverse activiteiten

Binnen de activiteiten van Humanitas worden getrainde vrijwilligers gekoppeld aan een deelnemer met een specifieke vraag.

Dat kan zijn op het gebied van opvoedondersteuning, het leren van de Nederlandse taal of het bieden van een luisterend oor.

De vrijwilliger is het lichtpuntje, de brug naar de samenleving voor iemand wiens leven even niet zo lekker loopt.

Een vaste vrijwilliger komt op onderling afgesproken tijdstippen, minimaal 1x per 2 weken, bij zijn/haar deelnemer aan huis of spreekt ergens af.

De vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren.

Zij vormen de spil van een activiteit. Ze brengen de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger tot stand en begeleiden de vrijwilligers. De deelnemers zijn het uitgangspunt maar tegelijkertijd moet ook het welzijn en functioneren van vrijwilligers gewaarborgd blijven.

Als je het leuk vindt om hier een rol in te spelen, meld je dan aan.

Voor verdere informatie zie deze website

Reacties met motivatie kun je richten aan:

wbw@humanitas.nl t.a.v.  secretariaat

of met een brief naar Humanitas t.a.v. secretariat

Badhuisstraat 18

4703 BH Roosendaal

bellen kan natuurlijk ook 0165 5999936

Terug naar overzicht