Het bestuur

Gerhard Polet: voorzitter en coördinator Thuisadministratie

Joep Mooij: penningmeester en coördinator Get a Grip

Lydia Tacx: secretaris en communicatie/fondsenwerving

Chris van de Pol: coördinator Home-Start

Roland Bisscheroux: coördinator Levensboek en Telefooncirkel

Siem Dijkman: algemeen bestuurslid