Steun ons

Waarom moet een vrijwilligersorganisatie aan fondsenvorming doen en vragen om subsidie bij onder andere de gemeenten van West-Friesland?

Draagt u Humanitas afdeling West-Friesland een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van ondersteuning enorm blij. Een vrijwilligersorganisatie maakt kosten zoals huren van ruimte voor bijeenkomsten voor vrijwilligers, reiskosten vrijwilligers en opleiding- en trainingskosten.

Een donatie voor de kindervakantieweken

Wilt u de kindervakantieweken steunen met een eenmalige gift? U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 70 RABO 0344759202 t.n.v. Humanitas afdeling West-Friesland, onder vermelding van Activiteit 304A15001 of 'KVW Humanitas afdeling West-Friesland'.

Word Humanitas-lid

Om onze afdeling West-Friesland te steunen kunt u lid worden. Leden betalen € 30,- per jaar en ontvangen het magazine Van Mens tot Mens. Daarin vertellen vrijwilligers over hun werk, zodat u helemaal op de hoogte blijft van Humanitas en haar activiteiten. En vooral: zodat u zèlf kunt zien wat er met uw geld gedaan wordt.. Aanmelden kan door op "WORD LID" te klikken. U komt dan op de landelijke site, waar u het item "Word Lid" kunt kiezen. Het landelijk bureau van Humanitas draagt de contributie van de leden die ingezetenen zijn van West-Friesland jaarlijks af aan de afdeling. Onze afdeling gebruikt dat geld voor het financieren van zaken die aan de vrijwilligers ten goede komen.

Door lid te worden van Humanitas Afdeling West-Friesland steunt u onze vrijwilligers en mag u, als u dat wilt, actief meepraten en denken over de vereniging en haar activiteiten.

U kunt hier zich online aanmelden door een formulier in te vullen. Zet u dan in het vak 'Opmerkingen' dat u lid wilt worden van de Afdeling West-Friesland.

Een eenmalige donatie aan Humanitas afdeling West-Friesland

Wilt u Humanitas ondersteunen met een eenmalige gift? Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.

  1. U kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL70 RABO 0344 759 202 t.n.v. Humanitas afdeling West-Friesland, onder vermelding van 'Eenmalige donatie aan Humanitas afdeling West-Friesland'.

  2. Natuurlijk kunt u ons ook machtigen om het bedrag van uw rekening af te schrijven. Vul daarvoor online een formulier in en vermeld in het vak 'Geef aan' dat u een eenmalige donatie aan de afdeling West-Friesland doet.

Humanitas in uw testament opnemen

Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan het betekenisvolle werk van Humanitas. Lees hier hoe u dat kunt regelen. En hoe eenvoudig dat is.

Fiscaal aantrekkelijk schenken aan Humanitas

Een fiscaal aantrekkelijke manier om Humanitas te steunen,  is periodiek schenken met een notariële akte. Met een periodieke schenking is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Sinds januari 2008 kan dit alleen als de instelling, waar u een schenking aan doet, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Humanitas heeft deze ANBI-status.