West-Friesland

Coördinator Thuisadministratie

De coördinerend vrijwilliger is de spil die de activiteit organiseert. De coördinator zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden door de vrijwilligers.

De coördinator beschikt over organisatorische kwaliteiten en heeft ongeveer 2 dagdelen per week beschikbaar.

Onderstaande taken worden verdeeld tussen de coördinatoren:

  • is verantwoordelijk voor de werving, selectie en introductie van nieuwe vrijwilligers
  • voert kennismakingsgesprekken met hulpvragers
  • maakt de koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager (activiteit deelnemer)
  • begeleidt de vrijwilliger binnen de kaders van het Humanitas beleid
  • is aanspreekpunt voor externen en overlegt met het bestuur over pr-activiteiten
  • organiseert groepsbijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering
  • draagt zorg voor de administratieve processen

  Stuur een korte CV met motivatie naar ons e-mail adres west-friesland@humanitas.nl.

  Terug naar overzicht