West-Friesland

Coördinator Thuisadministratie

De coördinerend vrijwilliger is de spil die de activiteit organiseert. De coördinator zorgt voor de realisatie (opzetten en laten uitvoeren) van de werkzaamheden door de vrijwilligers.

Naast deskundigheid op het terrein van thuisadministratie en kennis van de sociale kaart beschikt de coördinator ook over organisatorische kwaliteiten, kan improviseren, heeft gevoel voor publiciteit, kan mensen inschatten, kan de vrijwilligers enthousiasmeren en heeft ongeveer 2 dagdelen per week beschikbaar.

Specifieke functiekenmerken

  • is verantwoordelijk voor de werving, selectie en introductie van nieuwe vrijwilligers
  • voert kennismakingsgesprekken met hulpvragers
  • maakt de koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager (activiteit deelnemer)
  • begeleidt de vrijwilliger binnen de kaders van het Humanitas beleid
  • is aanspreekpunt voor externen en overlegt met het bestuur over pr-activiteiten
  • organiseert groepsbijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering
  • draagt zorg voor de administratieve processen

  Een kort cv met motivatie kun je sturen naar ons e-mail adres west-friesland@humanitas.nl.

  Terug naar overzicht