Samenwerking

Humanitas Westelijke Mijnstreek wil op vele terreinen samenwerken met partner organisaties, vrijwilligers- of professionele organisaties.

Daar waar andere organisaties zaken oppakken en voorzien in een behoefte, wil Humanitas dat vooral zo laten. Daar waar gaten in de dienstverlening vallen en Humanitas een bijdrage kan leveren om die gaten te dichten, doet zij dat graag. Uitgangspunt is elkaar aanvullen, een meerwaarde zijn voor elkaar.

Meerder (vrijwilligers)organisaties voor zorg en welzijn werken samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek. Zij bieden hun diensten aan via het zorg- of WMO-loket van de gemeente. Hulpvragen worden van daaruit verder geleid naar de organisatie die de vraag het beste kan beantwoorden en oplossen.