Steun ons

Om de activiteiten draaiend te houden kunnen wij uw steun gebruiken.

Lokale projecten worden veelal uit gemeentelijke subsidies, soms ook provinciale en landelijke subsidies gefinancierd. vaak ook worden lokale fondsen aangesproken.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn de maatjes voor de deelnemers aan een project en andersom. De vrijwilligers worden ondersteund worden door vrijwillige of beroepsmatige coordinatoren. De beroepskrachten zorgen o.a.voor deskundigheidsbevordering, intervisie, themabijeenkomsten voor vrijwilligers en deelnemers, een luisterend oor en doorverwijzing bij complexe (gezins)problematieken waarmee de vrijwilligers te maken krijgen in het werkveld.

Financiering is nodig zodat vrijwilligers de kosten die zij redelijkerwijs maken voor het project vergoed kunnen krijgen en  dat zij op deskundige wijze kunnen worden ondersteund door beroepskrachten.

Op de landelijke website kunt u zien hoe u ons kunt steunen. Uw lidmaatschapsbijdrage komt ten goede aan de afdeling.

Onze leden en donateurs

Humanitas heeft een goede reputatie. Deze reputatie rust vooral op de kwaliteit van onze projecten. Een belangrijke factor daarbij is de landelijke samenwerking en ondersteuning. We delen de kennis die we verwerven in de projecten.

De subsidies dekken de directe kosten van de projecten. De extra kracht die we putten uit de landelijke samenwerking wordt er niet door bekostigd.

De steun van onze leden en donateurs is mede daarom heel belangrijk voor Humanitas.

Hoe kunt u ons steunen?

  • Leden betalen € 30,- per jaar.
  • Door lid te worden van Humanitas steunt u onze vrijwilligers en kunt u - als u dat wilt - actief meepraten en denken over de vereniging en haar activiteiten. Ook ontvangt u het online magazine Van Mens tot Mens, waarin vrijwilligers vertellen over hun werk  zodat u op de hoogte blijft van Humanitas en haar activiteiten. Maar vooral: zodat u zèlf kunt zien wat er met uw geld gedaan wordt.
  • U kunt zich natuurlijk ook als donateur aanmelden, waarbij u zelf kiest welk bedrag u wilt overmaken aan Humanitas. We houden u dan regelmatig via e-mail op de hoogte van onze activiteiten.
  • Ook een eenmalige gift is van harte welkom