Maatje (ex) gedetineerden m/v standplaats Sittard, 3-5 uur per week

De afdeling Humanitas Westelijke Mijnstreek werkt samen met de penitentiaire inrichting “De Geerhorst” aan het maatjesproject voor (ex-)gedetineerden. Doel is om ex-gedetineerden, die niet in aanmerking komen voor begeleiding door andere voorzieningen, te ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.

Onze maatschappij is ingewikkeld en vraagt veel van zijn burgers. Voor sommigen mensen is het moeilijk om zich positief te ontwikkelen en op een verantwoorde manier aan deze maatschappij deel te nemen. Door crimineel gedrag kunnen zij in de gevangenis komen. Er komt echter een dag dat de straf is uitgezeten en de persoon weer als vrij burger de maatschappij in gaat. Hoe kan iemand zijn leven weer op orde krijgen en de weg vinden in alle regels en verordeningen?

Dat is het punt waarop jij een waardevolle bijdrage kunt leveren door als maatje te willen fungeren voor een ex-gedetineerde en deze voor de duur van zes tot twaalf maanden te ondersteunen om zijn zaken weer op orde te krijgen en zijn plek in de maatschappij in te nemen. De start hiervoor kan al worden gelegd in de gevangenis zelf, omdat je als vrijwilliger ook participeert in het interne re-integratie centrum (RIC). Tijdens zijn verblijf kan de gedetineerde al starten met zijn terugkeer in de maatschappij. Vrijwilligers zoals jij kunnen hierin ondersteunen.

De coördinator is de spil van dit project en werkt onder leiding van een consulent. Het bestuur van de afdeling fungeert als inhoudelijk opdrachtgever.

Wat ga je doen?

 • Ondersteun de deelnemer bij zijn terugkeer in de maatschappij
 • Stimuleer de deelnemer om actief zijn belangen te behartigen
 • Bied praktische steun bij het verkrijgen van werk, huisvesting en vrijetijdsbesteding
 • Werk samen aan het herstel van de relatie met familie en vrienden
 • Heb een luisterend oor en bied je structuur en duidelijkheid

Wat heeft Humanitas je te bieden?

 • Uitdagend, leuk en interessant werk
 • Een oriënterend gesprek
 • Een voorbereidende training
 • Professionele begeleiding, altijd iemand om op terug te vallen
 • Geregeld contact met collega-vrijwilligers met wie je ervaringen kunt uitwisselen
 • Interessante themabijeenkomsten en deskundigheidsbevordering
 • Reiskostenvergoeding
 • Goede verzekering tegen schade en ongevallen

Wat verwachten wij?

 • Je kunt goed luisteren en heeft een goed inlevingsvermogen
 • Je bent betrouwbaar en houd je aan afspraken
 • Je bewaakt de privacy van de deelnemer
 • Je kunt signaleren en bent in staat dit mondeling en schriftelijk te rapporteren
 • Je bent flexibel en kunt de deelnemer stimuleren en motiveren
 • Je kunt de waarden, normen en gewoonten van de deelnemer voor zover deze hem niet in conflict brengen met de overheid accepteren zonder daar een oordeel over te hebben

Reacties met CV in Word ontvangen wij graag op mailadres

mail maatjes.ex.gedetineerden.wm@humanitas.nl o.v.v. vrijwillig maatje (ex-)gedetineerden WM

Wij nemen contact op over de datum van het gesprek.

Terug naar overzicht