Vrijwillig Kwartiermaker en Vrijwillige Bestuursleden afdeling Parkstad

Door de decentralisaties / transities zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor participatie, jeugdzorg en WMO. Gelijktijdig staan budgetten onder druk en wordt er steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen die het even niet in hun eentje redden. In de afdeling Parkstad is Humanitas actief met de activiteiten “thuisadministratie” en “Begeleide Omgangsregeling (BOR)”. De afdeling Parkstad is momenteel dringend op zoek naar bestuursleden.

 

Om een bestuur te vormen zoeken wij een vrijwillig kwartiermaker. Deze gaat in eerste instantie aan de slag om een aantal enthousiaste bestuursleden te vinden die samen de verantwoordelijkheid voor de afdeling Parkstad willen nemen. De kwartiermaker wordt hierbij ondersteund vanuit het districtsbestuur en vanuit de werkorganisatie.

 

De kwartiermaker

ð        is enthousiast;

ð        heeft een netwerk in Parkstad;

ð        kan mensen enthousiasmeren en aan zich binden;

ð        heeft affiniteit met vrijwilligerswerk

ð        onderschrijft de uitgangspunten van Humanitas

 

 

 

Alsbestuurlijk vrijwilligerbij Humanitas maak je plannen, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid. Dat kenmerkt zich door “lokaal ondernemerschap” gericht op het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de vraag van de burger.

 

Het vrijwillige bestuurslid

 • is betrokken, kan  goed samenwerken, heeft een “hands-on & can do” mentaliteit
 • vindt het leuk om plannen te ontwikkelen en uit te voeren
 • wil graag iets betekenen voor anderen
 • maakt makkelijk contact met anderen
 • heeft een lokaal netwerk of bent bereid daarin te investeren
 • beschikt over de nodige tijd; ca. 2 dagdelen / week

 

Taken

 • leiding geven aan de afdeling
 • initiatieven bedenken en ontwikkelen
 • op basis van besprekingen en overleg besluiten nemen
 • contact leggen en onderhouden met andere organisaties en  samenwerkingspartners
 • zorgen voor de financiering van de activiteiten van de afdeling
 • coachen en begeleiden van de activiteiten binnen een thema
 • administratieve taken
 • eigen suggesties zijn welkom

 

Wat krijg je ervoor terug als kwartiermaker of bestuurslid

 • uitdagend en interessant werk in je vrije tijd
 • lid van een dynamische organisatie
 • diverse trainingen, van toepassing op de doelgroep, o.a. “besturen bij Humanitas”
 • professionele begeleiding, persoonlijke aandacht en ondersteuning die je nodig hebt
 • ongevallen en WA-verzekering
 • reis- en onkostenvergoeding

 

Voor meer informatie: Theo van Mulken, bestuurslid District Zuid, tel: 06 50284320

Cyril Laugs, consulent ma, tel: 06 21515264

Reacties kunnen gericht worden aan c.laugs@humanitas.nl

Terug naar overzicht