VoorleesExpress Humanitas Westerkwartier

Vind je het zelf moeilijk om je kind te helpen met taal?

Het kan zijn dat je Nederlands nog niet zo goed is. Er kan ook een andere reden zijn waardoor je het moeilijk vindt om zelf voor te lezen. Als je kind 0 tot 12 jaar oud is, kun je hem of haar bij ons aanmelden. Een vrijwilliger van VoorleesExpress Humanitas Westerkwartier kan jullie dan misschien helpen. Samen gaan jullie voorlezen, praten en taalspelletjes doen en eventueel helpen met huiswerk maken. Iedere week.

Kan afspreken thuis niet, dan kan dat in de bibliotheek of online.

Het is geen probleem als je niet veel kinderboeken hebt. De voorleesvrijwilliger neemt die dan mee. De voorleesvrijwilliger kan samen met jou je kind lid van de bibliotheek maken, als je kind dat nog niet is. Dit is gratis. Het is daarna mogelijk dat jullie samen naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen.

Aanmelden kan op drie manieren:

-        Bel naar 06 - 5142 1646

-        Mail naar Voorleesexpress.westerkwartier@humanitas.nl

-        Of meld je aan via https://voorleesexpress.nl/hoe-werkt-het/ouders/

Ook zoeken we nog voorleesvrijwilligers!

Zie https://www.humanitas.nl/afdeling/westerkwartier/wij-zoeken2/ voor de actuele vacatures.