Home-Start vanaf 2021 ook in het Westerkwartier!

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

We zijn zeer verheugd dat de gemeenteraad op 11 november jl. unaniem heeft ingestemd met het voorstel om Home-Start in het Westerkwartier te starten. Humanitas als vrijwilligersorganisatie mag hieraan uitvoering geven. In januari gaan we in overleg met de gemeente van start. Hoe je vrijwilliger kunt worden, meer inlichtingen kunt krijgen enz….Houd onze website in de gaten!

Terug naar het nieuwsoverzicht