Kanskaartenactie Marum

In juni dit jaar heeft Humanitas Westerkwartier het dorp Marum bezocht met de kanskaartenactie. Hieronder een kort verslag over de actie zelf en de resultaten.

De kanskaart

Mensen met een laag inkomen zijn niet altijd op de hoogte welke inkomensondersteunende voorzieningen er zijn in hun gemeente. Voorbeelden van voorzieningen zijn stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Participatiefonds. Men laat hierdoor geld liggen zonder dit te weten.
Op de kanskaart staan deze voorzieningen vermeld.

Werkwijze

Vooraf wordt een selectie gemaakt van straten die tijdens deze actie worden bezocht. De kaarten worden rondgebracht en na een week worden diezelfde adressen persoonlijk bezocht door een aantal vrijwilligers. Er wordt gevraagd of zij de kaart hebben gezien, of zij nog vragen hebben over de voorzieningen en of zij wellicht ondersteuning willen bij het aanvragen.
Mochten mensen een afspraak willen maken dan worden naam, adres en telefoonnummer genoteerd. De coördinator maakt vervolgens een afspraak voor een intakegesprek.

artikel uit De Krant

Resultaten

Er zijn in totaal 307 kaarten rondgebracht. 33 Mensen hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij het aanvragen van de voorzieningen. Dit is een score van meer dan 10%! Inmiddels hebben alle gesprekken plaatsgevonden. Veel mensen zijn gewezen op de mogelijke voorzieningen en zij gaan hier zelf mee aan de slag. Ook hebben wij bij een heel aantal gezinnen een screening gedaan voor het Jeugd Sport & Cultuur fonds en Stichting Leergeld. Bij 10 personen bieden we meer hulp dan alleen een intakegesprek, 3 mensen hebben aangegeven dat zij graag hulp willen ontvangen van een Thuisadministratie-vrijwilliger, waarvan twee gezinnen met schulden die wij naar het GKB begeleiden voor een schuldhulpverleningstraject.
Naast de financiële vragen hebben wij ook 4 mensen doorverwezen naar t Marheem voor een maatje of het vinden van vrijwilligerswerk, met 1 dame hebben we een gesprek gehad over het Taalhuis in verband met Laaggeletterdheid.

Conclusie

Ook nu weer blijkt dat inwoners niet goed op de hoogte zijn van de verschillende regelingen en voorzieningen. Met name de gezinnen met een inkomen net op of boven de bijstandsnorm. Zij zijn niet in beeld bij de gemeente en hebben het idee dat voorzieningen alleen voor mensen met bijstand zijn. Met name de nieuwkomers, gezinnen met kinderen hebben gebruik gemaakt van de voorlichting over de voorzieningen. Door de gelijkwaardigheid in de benadering ervaren mensen minder schaamte en komen er veel vragen boven tafel tijdens de keukentafelgesprekken.
Kortom: We kunnen spreken van een geslaagde actie. We hebben veel mensen kunnen informeren en de komende tijd gaan we een aantal van hen helpen weer overzicht te krijgen m.b.t. hun financiën zodat ze het op termijn weer zelf kunnen doen.

Terug naar het nieuwsoverzicht