Westerkwartier

Bestuursleden afdeling Westerkwartier

Humanitas, afdeling Westerkwartier zoekt bestuursleden!

Ben jij enthousiast, een netwerker en heb je affiniteit met vrijwilligerswerk? En ben je op zoek naar een uitdagende vrijwilligersbaan? Kom dan ons team versterken! Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten/reiskosten worden vergoed.

Humanitas Westerkwartier is een van de afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij voeren allerlei activiteiten uit voor mensen die een tijdelijke steun in de rug kunnen gebruiken. Vanwege het vertrek van meerdere  bestuurders (door zittingsduur en vinden van betaald werk) zijn de overige bestuurders dringend op  zoek naar enkele mensen in de functies van 

 • Voorzitter van de afdeling
 • Algemeen bestuursleden

Een voorzitter vertegenwoordigt Humanitas intern en extern en onderhoudt netwerkrelaties. Ook leidt deze de bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers en fungeert als bindende factor in de afdeling.

Een algemeen bestuurslid neemt deel aan het bestuurlijk overleg. Is bij voorkeur intern linking pin voor diverse projecten op het terrein van taal, jeugd en armoedebeleid en helpt in het netwerk die in samenwerking uit te bouwen. Graag zien wij iemand komen die ook zich in wil zetten voor fondsenwerving, pr en communicatie.

Er is ruimte voor overleg op specifieke kwaliteiten en wensen van huidige en nieuwe bestuursleden om een takenpakket te maken dat aansluit bij elkaar en een ieder.

Wij zoeken mensen die

 • zich kunnen vinden in de doelstellingen (kernwaarden) van Humanitas:

                 - behoud van regie over eigen leven

                 - gelijkwaardigheid

                 - verantwoordelijk voor jezelf en de ander

                 - betrokken en vraaggericht

 • beschikken over goede contactuele en communicatieve eigenschappen
 • in staat om mensen te binden en enthousiasmeren
 • affiniteit met en belangstelling voor vrijwilligers hebben
 • over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid beschikken
 • bereid zijn om (bij)-scholing te volgen voor het uitoefenen van de functie
 • bereid om het bestuur van de afdeling te vertegenwoordigen op vergaderingen van lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau
 • tenminste 5 à 6 uur per week beschikbaar zijn
 • beschikken over goede contactuele en communicatieve eigenschappen
 • in staat om mensen te binden en enthousiasmeren
 • affiniteit met en belangstelling voor vrijwilligers hebben
 • over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid beschikken
 • bereid zijn om (bij)-scholing te volgen voor het uitoefenen van de functie
 • bereid om het bestuur van de afdeling te vertegenwoordigen op vergaderingen van lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau
 • tenminste 5 à 6 uur per week beschikbaar zijn

 

Specifiek voor de voorzitter:

 • bestuurlijke ervaring
 • breed netwerk naar (gemeentelijke) overheden en relevante organisaties in de sector
 • in staat zijn Humanitas goed te positioneren en profileren m.a.w.: iemand die Humanitas op de kaart zet en houdt
 • het leiden van bijeenkomsten zoals jaarvergadering, vergaderingen met de coördinatoren en dergelijke
 • fungeert als bindende factor
 • weet om te gaan met conflictsituaties.
 • fungeert als aanjager voor bestuursteam en overige vrijwilligers en heeft daarbij de volgende eigenschappen

              - leidinggevende capaciteiten

              - een luisterend oor

              - creatief en flexibel denkvermogen

              - in staat om hoofd-en bijzaken te onderscheiden

              - in staat vernieuwingsprocessen c.q. het kwaliteitsbeleid te activeren en realiseren

 

Specifiek voor algemeen bestuurslid:

            - interesse in taal en laaggeletterdheid

            - leuk vinden deel te nemen aan relevante bijeenkomsten in het netwerk op dit terrein

            - kennis van/interesse in fondsenwerving

 

 

Wat we bieden

 • Interessant en zinvol vrijwilligerswerk bij één relevante vrijwilligersorganisatie;
 • de mogelijkheid om samen plannen te ontwikkelen en uit te voeren;
 • een inwerkprogramma bijvoorbeeld een introductieprogramma (via Humanitas Academie), workshops en trainingen. Vergoeding van gemaakte onkosten.

Aanmelden of meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een van deze vacatures dan zien we graag een korte motivatie per mail tegemoet.

Je reactie kun je mailen naar:

 westerkwartier@humanitas.nl

Wil je meer informatie dan kun je bellen met het secretariaat van de afdeling, telefoon 06- 2656 9680.

Meer informatie over Humanitas en onze afdeling is te vinden op onze website; https://www.humanitas.nl/afdeling/westerkwartier 

 

 

 

Terug naar overzicht