Vrijwilligers - Voorlezen

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om voor te lezen aan kinderen van wie de ouders nog niet zo goed zijn in het voorlezen in het Nederlands.

We lezen normaalgesproken wekelijks voor, ongeveer een uur, bij de kinderen thuis. Het is de bedoeling dat ook altijd tenminste één van de ouders hierbij aanwezig is. Zo leren de ouders ook spelenderwijs met hun kind mee.

Het gaat hierbij om kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Voor de kleinste kinderen is een uur voorlezen vaak al te lang. Het is dan ook leuk om met deze kinderen spelletjes te doen, samen even te knutselen of liedjes te zingen. We proberen in alle activiteiten zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat er een beroep wordt gedaan op de woordenschat van de kinderen.

Terug naar overzicht