Vrijwillig coördinator Humanitas Thuisadministratie - Nieuwkomers

Humanitas is er voor mensen in heel Nederland die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten. Deze zijn verdeeld over de thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, Thuisadministratie en verlies. Jaarlijks geven onze vrijwilligers tienduizenden mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Lokale afdelingen organiseren activiteiten van Humanitas. Het werkgebied van onze afdeling omvat de gemeente Westerkwartier. 

Thuisadministratie:

De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratieve en financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de papierwinkel, of omdat de inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de uitgaven te dekken. Voor Nieuwkomers kan dit extra lastig zijn vanwege taalproblemen, andere culturen en gebruiken.

Het doel van Humanitas Thuisadministratie is het bieden van ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en het weer de regie krijgen over de eigen financiële en administratieve huishouding. Binnen de Thuisadministratie onderscheiden wij verschillende doelgroepen. Een daarvan zijn de nieuwkomers.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Doet intakes met deelnemers, (voornamelijk) nieuwkomers
 • Zorgt voor de koppeling tussen deelnemers en vrijwilligers 
 • Bewaakt de voortgang van de koppeling 
 • Begeleidt vrijwilligers 
 • Neemt deel aan het coördinatorenoverleg  en incidenteel bestuursvergadering 
 • Registreert in het digitale systeem HRS 
 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering (basistraining, themabijeenkomsten) 
 • Onderhoudt (in overleg met de andere coördinatoren en het afdelingsbestuur) contacten met verwijzers en andere relevante partijen, in het bijzonder Vluchtelingenwerk en andere  relevante partijen op het gebied van nieuwkomers.

Wat we vragen: 

 • Affiniteit met de visie en de waarden van Humanitas 
 • Kennis van en affiniteit met financiële Thuisadministratie 
 • Goede communicatieve vaardigheden 
 • Goed kunnen luisteren, coachende vaardigheden, mensen kunnen enthousiasmeren en binden, kunnen omgaan met feedback 
 • Affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers 
 • Affiniteit met het ondersteunen van nieuwkomers
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
 • Goede computervaardigheden 
 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)  (hier zijn geen kosten aan verbonden)
 • Woonachtig zijn in de gemeente 

 Wat we bieden: 

 • Opleiding en training 
 • Inwerkperiode en begeleiding door ervaren coördinatoren
 • Verzekering en onkostenvergoeding 
 • De mogelijkheid om gratis lid te worden van Humanitas 
 • Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligers functie 
 • Flexibele, zelf in te delen, werktijden
 • Samenwerking in een enthousiast team met een prettige, informele werksfeer

Mocht je meer informatie willen hebben over de vacature of interesse hebben kun je contact op nemen met Ingrid de Bruijn i.debruijn@humanitas.nl of 06-35122750 

Terug naar overzicht