Kindervakantieweken

In 2020 is deze activiteit niet doorgegaan vanwege Corona. We zijn nu bezig met de voorbereiding van een kindervakantieweek in augustus 2021. 

In de loop van het 2de kwartaal zal duidelijk worden of de Kindervakantieweken dit jaar wel zullen doorgaan. 

Vorig jaar gingen de kindervakantieweken helaas niet door. Dit jaar zijn we weer bezig met de voorbereidingen in een afgeslankte vorm. We plannen een vakantieweek in augustus. 

Omstreeks mei zal waarschijnlijk duidelijk worden of we hiermee doorgaan. Dit hangt mede af wat de richtlijnen van de regering zijn over dit soort activiteiten. 

Wat is eigenlijk de Kindervakantieweken-activiteit??

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms lukt dat gewoon niet. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt via Humanitas een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgt de activiteit Humanitas Kindervakantieweken, dit jaar bedoeld voor kinderen van 9 tot 11 jaar. 

Goed geschoolde en enthousiaste vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de kindervakantieweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Per groepje van 6 kinderen zijn er twee groepsleiders.

Het vrijwilligersteam maakt een gevarieerd programma met bos- en veldspellen, hutten bouwen, zwemmen of een bezoekje van de brandweer. Op vrije momenten kan er worden gevoetbald, geknutseld, verkleed of worden er toneelstukjes bedacht. De kinderen kunnen er lekker tussenuit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

De kosten voor deze weken worden door Humanitas geregeld via o.a. gemeentelijke subsidies, sponsoring en fondsenwerving.
Er wordt aan de ouders een kleine financiële bijdrage per kind gevraagd.

Aanmeldingen gaan via hulpverlenende instanties. 

Voor meer informatie neem contact op met coördinatoren, zie telefoonnummer!