Kindervakantie-weken

De Kindervakantieweek 2021 is een succes geweest! 30 kinderen hebben een heel fijne week gehad. Volgend jaar zal er wel weer een nieuwe kindervakantieweek worden georganiseerd. In het voorjaar van 2022 zullen we weer het e.e.a. aankondigen.

30 Kinderen zijn afgelopen 14 augustus enthousiast thuisgekomen van onze Kindervakantieweek 2021.

Maar liefst ruim 20 vrijwilligers hebben een week lang zich volledig ingezet voor deze kinderen om ze een hele fijne vakantie te bieden. Zonder deze vrijwilligers is een vakantie niet mogelijk. Ook dat is Humanitas!!

We zullen waarschijnlijk ook volgend jaar weer een kindervakantieweek organiseren. We zullen daarover in het voorjaar van 2022 daarover meer te melden hebben. Wacht dat af!

Alle organisaties die te maken hebben met jeugdzorg zullen weer worden benaderd. 

Wat is eigenlijk de Kindervakantieweken-activiteit??

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms lukt dat gewoon niet. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt via Humanitas een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgt de activiteit Humanitas Kindervakantieweken, dit jaar bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 11 jaar. 

Goed geschoolde en enthousiaste vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de kindervakantieweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Per groepje van 6 kinderen zijn er twee groepsleiders.

Het vrijwilligersteam maakt een gevarieerd programma met bos- en veldspellen, hutten bouwen, zwemmen of een bezoekje van de brandweer. Op vrije momenten kan er worden gevoetbald, geknutseld, verkleed of worden er toneelstukjes bedacht. De kinderen kunnen er lekker tussenuit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

De kosten voor deze weken worden door Humanitas geregeld via o.a. gemeentelijke subsidies, sponsoring en fondsenwerving.
Er wordt aan de ouders een kleine financiële bijdrage per kind gevraagd.

Aanmeldingen gaan via hulpverlenende instanties zoals jeugdteams. Maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Suze Schoen, tel 075-6314125. Of via e-mail: kvw.zaanstreek@gmail.com 

Kinderen kunnen in het voorjaar van 2022 weer worden aangemeld. Let op onze aankondigingen. De verwachting is dat medio voorjaar de campagne weer begint.