Steun bij Verlies

Vrijwilligers helpen bij het verwerken van een verlies. 

Elk mens krijgt in zijn of haar leven met verlies te maken. Verlies kan verschillende vormen aannemen: verlies door overlijden van een partner, kind, ouder, een ander familielid of een vriend;  verlies vanwege een miskraam of abortus. Ook een echtscheiding is een verlies dat grote invloed kan hebben, net als verlies van werk; invaliditeit door een ongeval of chronische ziekte zijn eveneens vormen van ingrijpend verlies. En wie een partner heeft met dementie krijgt te maken met een steeds verder voortschrijdend verlies.  

In de periode rondom en na zo’n verlies kunnen gevoelens van intens verdriet opkomen. Ook andere gevoelens spelen vaak rol, zoals onzekerheid, verwarring, eenzaamheid en boosheid. De naaste omgeving heeft in de eerste periode vaak veel aandacht en begrip. Na verloop van tijd neemt die aandacht af: het gewone leven gaat weer door, maar de direct betrokkene wordt nog lange tijd dagelijks met het gemis geconfronteerd. 

Humanitas Zaanstreek-Waterland biedt met het project ‘Steun bij Verlies’ een luisterend oor aan wie daar behoefte aan heeft. Een vrijwilliger, altijd iemand die ervaren is en getraind in ondersteunende gesprekken, komt gedurende langere tijd regelmatig langs. Samen een kopje koffie drinken en vertellen hoe het gaat blijkt een belangrijke steun te zijn bij het weer oppakken van het leven. 

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met onze coördinator!