Visie en Missie

Kunt u een steuntje in de rug gebruiken of kent u iemand die behoefte heeft aan ondersteuning? 

Ruim 150 vrijwilligers van Humanitas Zaanstreek-Waterland staan klaar om mensen die dat nodig hebben, meestal tijdelijk, te ondersteunen. 

Humanitas is een professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, detentie, eenzaamheid, verlies en thuisadministratie. Belangrijke waarden in ons werk zijn gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, leeftijd en cultuur.