Vrijwilligers

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. 

Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen, opvoeding en zorg. 

Vrijwilligers van Humanitas Zaanstreek-Waterland nemen deel aan één of meerdere activiteiten die de afdeling uitvoert. Iedere vrijwilliger richt zich, onder leiding van één of meerdere coördinatoren, op de uitvoering van deze bepaalde activiteit. In sommige activiteiten hebben vrijwilligers een speciale naam: bij onze taalactiviteit Doe mee met Taal wordt de vrijwilliger Taal-Kennis genoemd. Bij het levensboek is de vrijwilliger Schrijver. 

Activiteiten die onze afdeling o.a. uitvoert zijn: hulp bij thuisadministratiesteun bij verlies, schrijven van een levensboek voor ouderen, vriendschappelijk en activerend huisbezoek, Doe mee met Taal, Kindervakantieweken, Home Start en BOR. Maar er zijn meer activiteiten, kijk bij WAT WE DOEN. Onze vrijwilligers zijn zoveel mogelijk lokaal actief: in de gemeente Purmerend, Beemster, in Oostzaan, of in Zaanstad. Of welk dorp of gemeente binnen de regio Zaanstreek-Waterland ook. 

VAN DE VRIJWILLERS WORDT VERWACHT DAT ZIJ:

  • Oprechte belangstelling hebben voor mensen
  • De tijd nemen om te luisteren
  • Open staan voor andere meningen
  • Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van anderen 
  • Één tot twee dagdelen per week beschikbaar zijn

WIJ BIEDEN:

  • Zinvol en interessant werk 
  • Een onkostenregeling, verzekering en functiegerichte deskundigheidsbevordering. 
  • Een introductiecursus bij de Humanitas Academie 
  • Alle vrijwilligers worden op de door hen gekozen activiteit door deskundigen voorbereid.