Nieuw: Coördinatoren Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie Zaanstreek en Humanitas Thuisadministratie Purmerend helpen mensen die in administratieve en/of financiële problemen dreigen te raken.

Wegens de omvang van beide activiteiten hebben we nieuwe coördinatoren nodig; er zijn zo'n 40 vrijwilligers per activiteit. Een coördinator stuurt zo'n 10 vrijwilligers aan. Je rol is het begeleiden en coachen van de vrijwilligers. Je organiseert trainingen en bijeenkomsten. Je staat borg voor de onderlinge samenwerking van je vrijwilligers. Je staat voor een binding met de Thuisadministratie als activiteit. Je bouwt aan een goede verstandhouding met de verwijzers. En je bevordert de arbeidsvreugde door de juiste koppelingen tussen vrijwilliger en cliënt te realiseren en je houdt intakegesprekken met nieuwe deelnemers.

Daarnaast is er altijd plek voor vrijwilligers die bij op bezoek gaat bij onze deelnemers. 

Een vrijwilliger gaat regelmatig bij deelnemers thuis op bezoek om te helpen de zaken op orde te krijgen. De nadruk ligt op het bereiken van zelfredzaamheid, door het (opnieuw) verkrijgen van de regie over de eigen administratieve- en financiële huishouding.

Wij bieden:

  • zinvol en interessant werk
  • een onkostenregeling, verzekering en functiegerichte deskundigheidsbevordering.
  • een introductiecursus bij de Humanitas Academie.


Wij vragen:

  • twee dagdelen per week beschikbaar
  • ervaring met administratieve werkzaamheden, het liefst iemand met een administratieve achtergrond
  • een positieve levensinstelling

Voor meer informatie over de activiteiten

bel of stuur een e-mail naar: mob. 06 28 89 45 75

ta.zaanstreek@humanitas.nl (Zaanstad)

of bel of stuur een e-mail naar: mob. 06 35 12 10 22

ta.purmerend@humanitas.nl (Purmerend e.o.)

Of voor algemeen: tel 06 22540187 e-mail: zaanstreek-waterland@humanitas.nl

Terug naar overzicht