Humanitas Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind.

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms lukt dat gewoon niet. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Goed geschoolde en enthousiaste vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de kindervakantieweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Per groepje van 6 kinderen zijn er twee groepsleiders.

Het vrijwilligersteam maakt een gevarieerd programma met bos- en veldspellen, hutten bouwen, zwemmen of een bezoekje van de brandweer. Op vrije momenten kan er worden gevoetbald, geknutseld, verkleed of worden er toneelstukjes bedacht. De kinderen kunnen er lekker tussenuit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

De Kindervakantieweken vinden ieder jaar plaats in juli en augustus en worden ingedeeld op leeftijd. Per week gaan er ongeveer 50 kinderen van dezelfde leeftijd mee.

Week 1: 6-7 jaar
Week 2: 8-9 jaar
Week 3: 10-11 jaar
Week 4: 11-12 jaar

De kosten voor deze weken worden door Humanitas geregeld via o.a. gemeentelijke subsidies, sponsoring en fondsenwerving.
Er wordt aan de ouders een kleine financiƫle bijdrage per kind gevraagd.

Aanmeldingen gaan via hulpverlenende instanties. Als ouder kan je ook zelf je kind aanmelden bij Humanitas.

Voor meer informatie neem contact op met coƶrdinatoren, zie telefoonnummer!