Zaanstreek

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.

Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. En door omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als je partner overlijdt, of als je gaat scheiden of je baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften op je wachten, of dat er rekeningen zijn die je allang had moeten betalen. Blijf niet te lang rondtobben, maar laat je helpen. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor.

Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet één keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje. Daarna kun je zelf je weg vinden in je eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder. Bijna iedereen voelt zich na korte tijd enorm geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig verder.

U kunt contact opnemen met de coördinator thuisadministratie (zie contactblok rechtsboven). Humanitas werkt samen met de Sociale wijkteams. Dus waar u ook aanklopt u wordt altijd goed geholpen. 

FINANCIEEL CAFE - INLOOP

U kunt ook met uw vragen naar de inloop van het Financieel Café. Dit is een wekelijkse open inloop voor burgers die financiële vragen hebben, ondersteuning nodig hebben bij het invullen van (digitale) formulieren of bij de financiële administratie. Burgers leren met gebruikmaking van computers hoe zij belangrijke financiële informatie kunnen opvragen en verwerken.

Wat kan er worden geboden:

 • Ordening van de financiële administratie; administratiemap met tabbladen wordt zonodig aangereikt en er wordt instructie gegeven hoe de administratie te ordenen
 • Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven
 • Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden
 • Inkomenstoets en zonodig correctie ( actie door het wijkteam): wordt er bijvoorbeeld optimaal gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen
 • Ondersteuning bij het aanvragen van en zonodig invullen van (digitale) formulieren (bijvoorbeeld kwijtscheldingen, toeslagen, Bijzondere Bijstand)
 • Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties
 • Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijn
 • Signalering (denk aan  achterliggende problematiek) ’vraag achter de vraag’
 • Financiële tips en voorlichtend advies
 • Bemiddeling tussen en verwijzing naar instanties
 • Nazorg, denk bv aan; Thuisadministratie van Humanitas Zaanstreek, financieel beheer
 • Ondersteuning bij aanvraag Schulddienstverlening gemeente Zaanstad
 • Themabijeenkomsten, bijvoorbeeld; hoe om te gaan met geld, hoe een aangifteformulier of schulddienstverleningsformulier moet worden ingevuld
 • Budgettrainingen ( groepsgericht aanbod, mogelijkheid om ervaringsdeskundigen later in te zetten bij bijvoorbeeld budgetcoaching; empowerment onder burgers)
 • Gebruik van computer, denk aan; het digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites, digitale maandbegroting leren maken, aanvragen DigiD
 • Gebruik van telefoon

De openingstijden en locaties zijn als volgt:

Dinsdag: (om de week, de EVEN weken) 13:30-15:30 
Locatie: SWT TSN in Oud Koog/ Oud Zaandijk, in 'Het Brandtweer'. Breestraat 110 Koog aan de Zaan.

Woensdag: 9:30-11:30 (iedere week)
Locatie: SWT Rosmolenbuurt/Pennemes, Klampersstraat 1 Zaandam

Voor meer informatie over het Financieel Café kunt u mailen naar h.kamphorst@humanitas.nl