Vrijwilligers

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. 

Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen, opvoeding en zorg. 

Vrijwilligers van Humanitas Zaanstreek nemen deel aan één of meerdere activiteiten die Humanitas afdeling Zaanstreek uitvoert. Iedere vrijwilliger richt zich, onder leiding van één of meerdere coördinatoren, op de uitvoering van deze bepaalde activiteit.

Activiteiten die Humanitas Zaanstreek o.a. uitvoert zijn hulp bij thuisadministratie, voorlezen bij jonge kinderen, steun bij verlies, schrijven van een levensboek voor ouderen, vriendschappelijk en activerend huisbezoek en begeleiden kindervakantieweken.

VAN DE VRIJWILLERS WORDT VERWACHT DAT ZIJ:

  • Oprechte belangstelling hebben voor mensen
  • De tijd nemen om te luisteren
  • Open staan voor andere meningen
  • Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van anderen 
  • Één tot twee dagdelen per week beschikbaar zijn

WIJ BIEDEN:

  • Zinvol en interessant werk 
  • Een onkostenregeling, verzekering en functiegerichte deskundigheidsbevordering. 
  • Eeen introductiecursus bij de Humanitas Academie 
  • Alle vrijwilligers worden op de door hen gekozen activiteit door deskundigen voorbereid.