Zaanstreek

Coördinator Voorleesproject

Humanitas Zaanstreek zoekt voor zijn Voorleesproject wegens het vertrek van de initiator van het project, een enthousiast en gedreven coördinator, die affiniteit heeft met de visie en doelstellingen van Humanitas. Het Voorleesproject houdt in dat een vrijwilliger bij een gezin aan (meestal allochtone) kinderen met een taalachterstand een aantal malen interactief voorleest. 

Het gaat om een (onbetaalde) vrijwilligersfunctie, die toch wel de nodige uren en veel flexibiliteit per week vergt. Er zijn ongeveer 30-40 vrijwilligers actief betrokken bij de activiteit voorlezen. Een groot aantal kinderen wordt zo door ons bereikt in de Zaanstreek. De voorkeur gaat uit naar een vrouw.

DE COÖRDINATOR IS EINDVERANTWOORDELIJKE VOOR HET VOORLEESPROJECT. 

Veel ervaring met het begeleiden van vrijwilligers in het spanningsveld tussen professionals en vrijwilligers strekt tot aanbeveling. Handigheid in contact maken met allochtone gezinnen die weinig Nederlands beheersen, is een vereiste. Kennis over de taalontwikkeling van kinderen is een pre. Taken van de coördinator zijn onder meer de werving en selectie van vrijwilligers, het plaatsen en begeleiden van vrijwilligers bij gezinnen, het verzorgen van themabijeenkomsten en terugkomdagen voor vrijwilligers. Ook moet zij in staat zijn om de netwerken met o.a. scholen, GGD, de gemeente Zaanstad, en de wijkteams te onderhouden en uit te bouwen. Daarnaast wordt van de coördinator verwacht dat zij de publiciteit over het project verzorgt en rapporteert over de voortgang van het project aan het Humanitasbestuur. De coördinator wordt ondersteund door enkele assistent-coördinatoren in wijken binnen de Zaanstreek.

Voor aanmelding en verdere informatie: Frans Duivenvoorden (secretaris), 
Tel 075 616 83 56, e-mail: zaanstreek@humanitas.nl

Terug naar overzicht