Zaanstreek

Secretaris afdeling Zaanstreek

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Over het hele land verspreid telt Humanitas meer dan 80 afdelingen. Eén ervan is Humanitas Zaanstreek..

WIJ VRAGEN: 

 • Betrokkenheid met het werkterrein “welzijn en zorg”.
 • Kunnen denken in strategische kaders.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en kennis betreffende Zaanstreek en zijn inwoners
 • Doelstellingen en karakter van Humanitas een warm hart toedragen.

SPECIFIEKE TAKEN:

 • Regelt en organiseert de vergaderingen.
 • Verzorgt tijdens de vergaderingen de notulen.
 • Verzorgt tijdens de vergaderingen de afsprakenlijsten.
 • Is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag.
 • Is eindverantwoordelijk voor de verplichtingen van de afdeling tegenover district Noord West en (hoofd) bestuur van Humanitas. Bedoeld worden de werkplannen et cetera.
 • Verzorgt namens de afdeling de uitgaande correspondentie.
 • Verzorgt de inkomende post, zowel schriftelijk als digitaal (email).
 • Is namens de afdeling beheerder van het Humanitas Registratie Systeem.
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
 • Vormt archief t.b.v. overdracht aan nieuwe bestuurders.

SPECIFIEKE COMPETENTIES:

 • Vaardig in verwoording/vastlegging van besprekingen.
 • Waar nodig benadrukken van duidelijkheid in formuleren van besluiten/acties.
 • Voldoende tijd beschikbaar.
 • Alert op uitvoering van afspraken.
 • Ondersteunend naar /samenwerkend met voorzitter.
 • Bij voorkeur ervaring in een dergelijke functie en positie in een organisatie.

WIJ BIEDEN:

 • zinvol en interessant werk
 • een onkostenregeling, verzekering en functiegerichte deskundigheidsbevordering.
 • een cursus ‘Besturen bij Humanitas’.

ACTIVITEITEN AFDELING ZAANSTREEK

Op dit moment lopen er diverse projecten bij Humanitas Zaanstreek, zoals het voorleesproject, thuisadministratie, vriendschappelijk huisbezoek en kindervakantieweken. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

De komende periode wil Humanitas Zaanstreek ook nieuwe projecten starten. Zoals ‘Begeleide omgangsregeling’ (BOR), waarbij vrijwilligers gescheiden ouders helpen om, in het belang van het kind, tot een goede omgangsregeling te komen. Ook staat het project ‘Activerend Huisbezoek’ op de agenda. Vrijwilligers bezoeken ouderen niet alleen om hen gezelschap te houden, maar ze werken met hen aan gezamenlijk gestelde doelen die dat plezieriger en gemakkelijker bestaan met meer vooruitzichten dichterbij brengen.

Voor aanmelding en verdere informatie: Frans Duivenvoorden (secretaris), 
Tel 075 616 83 56, e-mail: zaanstreek@humanitas.nl

Terug naar overzicht